Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Nieuws

28/01/2015

Start traject 'Zorg verbeteren voor kwetsbare ouderen'

Binnenkort starten wij met een traject om kwetsbare ouderen op te sporen en de zorg voor hen te verbeteren. Met als doel dat we acute en ernstige problemen kunnen voorkomen en dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Ouderen hebben namelijk vaak meerdere (chronische) aandoeningen waarvoor zij verschillende soorten medicijnen slikken. Die aandoeningen kunnen hun dagelijks functioneren negatief beïnvloeden; deze ouderen hebben een verhoogd risico op opname in het verpleeghuis, ziekenhuis of spoedeisende hulp.

We gaan hiermee aan de slag met behulp van een bestaande, succesvolle en proactieve werkwijze.

Deze aanpak houdt het volgende in:

  • de zorgvuldig geselecteerde groep ouderen ontvangt een vragenlijst;
  • de verpleegkundige ouderenzorg komt op huisbezoek om de vragenlijst met de patiënt en eventueel diens mantelzorger te bespreken en zorgproblemen en behoeften in kaart te brengen;
  • de verpleegkundige brengt verslag uit aan de huisarts;
  • er wordt een zorgplan op maat opgesteld in overleg met de oudere, diens mantelzorger en eventuele andere zorgverleners;
  • de praktijkverpleegkundige zorgt voor follow-up en coördineert de zorg;
  • indien nodig helpt de verpleegkundige ook met het aanvragen van noodzakelijke medische hulpmiddelen;
  • de praktijkverpleegkundige stemt de zorg af met de andere betrokken zorgverleners zodat iedereen van elkaar op de hoogte is.

Binnenkort gaan de eerste vragenlijsten de deur uit.

Eerdere positieve ervaringen

De gekozen werkwijze is eerder ontwikkeld en uitgebreid onderzocht in een wetenschappelijk project onder ruim 3.000 ouderen: het Ouderenzorgproject Midden Utrecht, Om U www.nuzo-utrecht.nl.

Oudere patiënten die deze proactieve zorg van de praktijkverpleegkundigen ontvingen waren hier positief over. Zij vonden dat de praktijkverpleegkundige een meerwaarde heeft en helpt bij het vinden van de juiste zorg.

Ook huisartsen en praktijkverpleegkundigen hadden positieve ervaringen: kwetsbare patiënten zijn beter in beeld en door de geïntegreerde zorg worden acute situaties voorkomen.

reclamebureau anno nu ifthen.nl