Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Nieuws

01/04/2016

Vervolg op traject ‘Zorg verbeteren voor kwetsbare ouderen'

Begin vorig jaar zijn wij gestart met een traject om mogelijk kwetsbare ouderen proactief in kaart te brengen en de zorg voor hen te verbeteren. Hierdoor hopen we acute en ernstige problemen te kunnen voorkomen en dat ouderen (75+) langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Zie ook ons nieuwsbericht van januari 2015

Dit succesvolle project krijgt nu een breder vervolg in de regio Utrecht, dankzij de subsidie van ZonMw.

Hoe ziet dit vervolgtraject eruit? 

 • LRJG werkt samen met 8 andere gezondheidscentra in de regio Utrecht.
 
 • Gezamenlijk brengen zij de groep van kwetsbare ouderen in de regio die bij hen ingeschreven staan in kaart, waarbij de leeftijd is verlaagd van 75 naar 60 jaar en ouder. Kwetsbaarheid blijkt bij bepaalde doelgroepen namelijk eerder te beginnen, bijvoorbeeld bij oudere migranten.
 
 • Op basis van bestaande gegevens van de huisarts vindt een check plaats op de volgende punten:

  • Hebben deze ouderen een chronische ziekte?
  • Gebruiken ze vijf of meer verschillende medicijnen?
  • Hebben ze al 3 jaar of meer geen gebruik gemaakt van zorgverlening in de huisartspraktijk?

 

 • Deze groep ontvangt een vragenlijst om de zorgbehoefte in kaart te brengen.
 
 • De rest van het zorgprogramma verloopt grotendeels hetzelfde zoals in het eerdere bericht aangegeven:

  • De kwetsbare ouderen krijgen een huisbezoek door de verpleegkundige ouderenzorg.
  • Hij/zij inventariseert de zorgbehoefte, stelt een zorgplan op, werkt nauw samen met de huisarts en andere disciplines. 
  • In dit nieuwe project speelt de wijkverpleegkundige een belangrijke rol, samen met de praktijkverpleegkundige zullen zij de huisbezoeken doen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het buurtteam.

 

Tegelijkertijd wordt gekeken of structurele financiering vanuit de zorgverzekeraar mogelijk is en hoe dat er dan uit zou moeten zien. De kwaliteit en de kosten moeten namelijk acceptabel zijn voor alle betrokken partijen.

reclamebureau anno nu ifthen.nl